Νέα & Ανακοινώσεις

Ανοίγουν οι αιτήσεις στα voucher 29-64 για κατάρτιση 23.000 ανέργων σε 48 ειδικότητες

voucher 29 64 23000

Ξεκινούν άμεσα οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους. Σε 48 ειδικότητες από εννέα κλάδους αιχμής θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν 23.000 άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι άνεργοι παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση στην αγορά (σε διάφορους κλάδους) και αφορούν μεταξύ άλλων πωλητές, σερβιτόρους, τεχνικούς δικτύων, προγραμματιστές, σχεδιαστές ιστοσελίδων, ενεργειακούς ελεγκτές, τεχνίτες, υπαλλήλους υποδοχής και κρατήσεων (σε ξενοδοχεία) κ.λπ.

Ηδη η Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» υπογράφηκε από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ Γιώργο Ιωαννίδη και θα υλοποιηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους (ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΒΕ κ.λπ.) και τα ΚΕΚ, στους οποίους θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχει στη δράση κατάρτισης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1 Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Κατά την υποβολή της αίτησης το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης (ειδική ιστοσελίδα) ελέγχει αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης.

Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης κ.ά.). Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

Επίδομα 2.600 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ύψους 2.600 ευρώ (για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών), ενώ οι πάροχοι κατάρτισης θα λάβουν αμοιβή 1.155 ευρώ, η οποία θα προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ για κάθε άνεργο που θα συνεχίσει να εργάζεται στην επιχείρηση που έκανε την πρακτική του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες παρέμβασης:

 • θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες,
 • συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τη μετατροπή της πρακτικής τους άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατόν,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης,
 • πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Ο κλάδοι

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και αποφοίτους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι άνεργοι θα καταρτιστούν σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και είναι οι εξής: Εμπόριο, Logistics, Εργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε 600 ευρώ και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Επίσης θα χορηγείται επιταγή κατάρτισης, που αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 1.155 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική – 945 ευρώ) και συμβουλευτικής (60 ευρώ), καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους ανέργους (150 ευρώ). Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.355 ευρώ στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των 6 μηνών.

Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων έχουν να κάνουν με τη διάρκεια της ανεργίας, το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, την αναπηρία, καθώς και την ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑμεΑ.

Ειδικότητες Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων

Εμπόριο

 • Πωλητής λιανικής
 • Εξωτερικός πωλητής
 • Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου
 • Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου

Τουρισμός

 • Οροφοκόμος
 • Λινοθηκάριος
 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Επαγγελματίας καθαριστής/ -στρια

Logistics

 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Στέλεχος εταιρίας διαμεταφορών/ διαλογέας
 • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Τεχνικά επαγγέλματα

 • Τεχνικός συγκολλήσεων & κοπής μετάλλων
 • Τεχνίτης ελασματουργός
 • Τεχνίτης σωληνουργός
 • Τεχνίτης εργαλειομηχανών
 • Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων
 • Αυτοματισμού & αυτόματου ελέγχου
 • Τεχνίτης καθαρισμού μετάλλων (αμμοβολιστής – υδροβολιστής)
 • Τεχνίτης ξυλουργός
 • Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός μόνωσης- μονωτής
 • Τεχνίτης τοποθέτησης ικριωμάτων
 • Χειριστής μηχανημάτων έργου
 • Τεχνίτης ελαιοχρωματισμών
 • Τεχνίτης υδραυλικός
 • Τεχνίτες καλουπιών και έγχυσης σκυροδέματος
 • Τεχνίτες τοποθέτησης σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος
 • Τεχνίτης τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων
 • Τεχνίτης τοιχοποιίας
 • Τεχνίτης επιχρισμάτων
 • Τεχνίτης δόμησης

ΤΠΕ

 • Τεχνικός δικτύου Η/Υ
 • Τεχνικός λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ
 • Χειριστής εφαρμογών Η/Υ
 • Τεχνικός εφαρμογών πολυμέσων
 • Σχεδιαστής ιστοσελίδων
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής

Διαχείριση περιβάλλοντος

 • Τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών καθαρισμών
 • Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων
 • Τεχνικός λειτουργίας και συντήρησης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (χυτά)

Τρόφιμα – ποτά

 • Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
 • Στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων

Ενέργεια

 • Τεχνίτης αερίων καυσίμων
 • Ενεργειακός ελεγκτής
Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272 , 2310 529216

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.